Ugrás a tartalomhoz

 

A Bányamérnöki Kar tanszékeinek kutatási eredményei

  • Metaadatok
Archívum: Országos Széchényi Könyvtár (Amicus)
Cím:
A Bányamérnöki Kar tanszékeinek kutatási eredményei
Létrehozó:
Nehézipari Műszaki Egyetem Miskolc rend., közread.
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Egyetemi Osztály rend., közread.
Kiadó:
Miskolc OMBKE NME
Dátum:
1983
Nyelv:
magyar
Típus:
text
Kapcsolat:
Bányagéptani Tanszék általános tájékoztatója.
Tudományos kutatási eredmények a Geofizikai Tanszéken.
Tudományos kutatómunka a Geodéziai és Bányaméréstani Tanszéken.
Földtan-Teleptani Tanszék és az Ásvány-Kőzettani Tanszék szerepe a hazai földtani kutatásban.
Olajtermelési Tanszék kutatómunkájának sajátosságai, tématerületei.
Tudományos kutatómunka az Ásványelőkészítési Tanszéken.
Bányaműveléstani Tanszék kutatási eredményei.
Mágneses dúsítással kapcsolatos kutatások.
Bányavízmentesítés és a hidromechanizáció terén végzett kutatások.
Finomszemcsés anyagok laboratóriumi mérési módszerei.
Szénelőkészítési technológiák fejlődéséről.
Maróhengeres jövesztőgépek fejlesztésével kapcsolatos helyi lehetőségek.
F-8-as vágathajtó géppel végzett munkahelyi vizsgálatok.
Frontfejtési önjáró biztosítóberendezések statikai stabilitásának vizsgálata.
Szállítóhevederek toldásainak vizsgálata.
Bányászati létesítmények mozgás- és deformációmeghatározása.
Fotogrammetriai eljárások alkalmazása a bányászatban.
Lézerek alkalmazása a bányamérés területén.
Bányaüzem rekonstrukciójával kapcsolatos bányászati geometriai és geostatisztikai munkák.
Vízbetörések elhárítása bányageofizikai módszerekkel.
Geofizikai módszerek a mérnökgeológiában.
Vetőkimutatás bányatérségekből geoelektromos telepszondázásokkal.
Geofizikai módszerek a kőbányászati kutatásban.
Szeizmikus telephullám-kutatások a borsodi szénmedencében.
Kétdimenziós modellezés dipól-frekvenciaszondázások esetére.
Gravitációs szerkezetkutatások újabb módszerei.
Elektromágneses frekvenciaszondázás lehetőségei a bányászati geofizikában.
Elektromágneses terek modellezése integrálegyenletek útján 20 és 30 esetben.
LHD rendszer módszerei és alkalmazásának problémái a föld alatti bányászatban.
Bányatüzek elleni védekezés fejlődési irányai.
Provokációs robbantások hatékonyságának növelésében elért eredményeink bemutatása.
Szellőztetési hálózatok tervezésének új módszerei és alkalmazásai.
Hazai kőbányászat jövesztéstechnológiájának és környezetvédelmének javítása érdekében végzett kutatómunkánk legfontosabb eredményei.
Gázfelszabadulás jellemzői a nagy gázhozamú bányák széleshomlokú fejtéseiben.
Szelektív jövesztés gazdaságosságának értékelése lignit külfejtéseknél.
Kőzetjellemzők meghatározásának lehetőségei laboratóriumi és "in situ" mérések alapján a Bányaműveléstani Tanszéken.
Frontindítás nehezen irányítható fedő esetén.
Új kutatási módszer a kőzet- és gázkitörések keletkezésének feltárására.
Karbonátos kőzetek termolumineszcenciájával kapcsolatos vizsgálatok.
Korszerű ásvány- és kőzettani módszerek alkalmazása a bányászat területén.
Különböző korú képződményekben tárolt víz minősége a DK-Tiszántúlon.
Vízbányászat, mérnökgeológia.
Bükk-hegység karsztvízkutatása és természetvédelme.
Mecsek hegységi feketekőszén-területek fúrásos kutatása.
Rézsüállékonysági vizsgálatok összehasonlító elemzése.
Folyadékos kőzetrepesztés hazai eredményei a fluidumbányászatban és alkalmazási lehetőségei a szilárdásványbányászatban.
Mélyfúrások kitöréseinek megelőzésére és leküzdésére kidolgozott módszerek (A "lyukmegölés"-től az "öblítési egyensúly-helyreállítás"-ig).
Vízvisszasajtolásos geotermikus energiatermelő rendszer matematikai modellje.
Algyő-2 olajtelep és a tervezett szegedi hévíztermelés kapcsolatának vizsgálata.
Kőolajtermelő rendszerek numerikus modellezésének aktuális kérdései.
Számítógépes tervezés és irányítás a hazai gázszállításban és elosztásban.
Relatív permeabilitás mérésének és gyakorlati felhasználásának korlátai.
A bányamérnöki kar kutatási eredményei a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karának és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Egyetemi Osztályának jubileumi közös kiadványa